-
-კვ.მ.
-
მთავარი / ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისათვის, მენიუში უნდა აირჩიოთ რეგისტრაცია, შეიყვანოთ ყველა აუცილებელი ინფორმაცია და მიყვეთ ინსტრუქციას.

 

მნიშვნელოვანია, რომ რეგისტრაცია გაიაროთ შესაბამის განყოფილებაში:

 

1. მესაკუთრე – სექცია განკუთვნილია მომხმარებლისთვის, ვისაც სურს გაყიდოს, გააქირავოს, დააგირავოს საკუთარი უძრავი ქონება. 

 

2. აგენტი და სააგენტო – სექცია განკუთვნილია მომხმარებლისთვის, ვინც დასაქმებულია უძრავი ქონების სფეროში ყიდვა-გაყიდვით, გაქირავებით, ქონების რეგისტრაციით, გაფორმებით და ა.შ. უძრავი ქონების აგენტს ან/და სააგენტოს ხელმძღვანელს შეუძლია დაარეგისტრიროს სააგენტო ან აირჩიოს უკვე დარეგისტრირებული სააგენტო, რომელშიც ის მუშაობს. მომხმარებელი ხედავს თუ რომელ სააგენტოში, ქალაქსა და ტერიტორიაზე მუშაობს აგენტი, ასევე საკონტაქტო ინფორმაციას, განცხადებების რაოდენობას და ა.შ. აგენტს შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და არ მიეკუთვნებოდეს არცერთ სააგენტოს.

 

3. ფირმა (პროდუქტი/მომსახურება) – სექცია განკუთვნილია კომპანიებისთვის, ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის და ფირმებისთვის, რომლებიც მომხმარებელს თავაზობენ პროდუქციასა და მომსახურებას. იგულისხმება, რომ ფირმა რომელიც რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე, მომხმარებელს თავაზობს უძრავ ქონებასთან, რემონტთან, დიზაინთან, სახლის მოწყობასთან და ა.შ. დაკავშირებულ პროდუქციასა და მომსახურებას.