მთავარი / უძრავი ქონების შეფასება
-
-კვ.მ.
     განცხადებები არ მოიძებნა
შეაფასეთ უძრავი ქონების ღირებულება ვებ–გვერდზე place.ge განთავსებული ანალოგიური ქონებების მიხედვით

მიუთითეთ ობიექტის პარამეტრები და დააჭირეთ ღილაკს "შეფასება"

* უძრავი ქონების საშუალო ღირებულება განისაზღვრება ვებ–გვერდზე place.ge–ზე 15:11 17.08.2018 თარიღისთვის განთავსებული ანალოგიური ობიექტების საშუალო არითმეტიკული ღირებულების მიხედვით.