მთავარი / რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

შეარჩიეთ რეგისტრაციის ფორმა თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე.

მესაკუთრე – სექცია განკუთვნილია მომხმარებლისთვის, ვისაც სურს გაყიდოს საკუთარი უძრავი ქონება. ამ სექციაში დარეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია შეუზღუდავად განათავსოს განცხადებები, მიანიჭოს მათ VIP სტატუსი, მიიღოს შეტყობინებები დაინტერესებული პირებისაგან, ასევე ისარგებლოს სხვა მრავალი სერვისით.

აგენტი და სააგენტო – სექცია განკუთვნილია მომხმარებლისთვის, ვინც დასაქმებულია უძრავი ქონების სფეროში ყიდვა-გაყიდვით, გაქირავებით, ქონების რეგისტრაციით, გაფორმებით და ა.შ. უძრავი ქონების აგენტს ან/და სააგენტოს ხელმძღვანელს შეუძლია დაარეგისტრიროს სააგენტო ან აირჩიოს უკვე დარეგისტრირებული სააგენტო, რომელშიც ის მუშაობს. მომხმარებელი ხედავს თუ რომელ სააგენტოში, ქალაქსა და ტერიტორიაზე მუშაობს აგენტი, ასევე საკონტაქტო ინფორმაციას, განცხადებების რაოდენობას და ა.შ. აგენტს შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და არ მიეკუთვნებოდეს არცერთ სააგენტოს.

ამ სექციაში დარეგისტრირებულ აგენტს შეუძლია შეუზღუდავად განათავსოს განცხადებები, მიანიჭოს მათ VIP სტატუსი, მიიღოს შეტყობინებები დაინტერესებული პირებისაგან და ა.შ., ასევე ისარგებლოს სხვა მრავალი სერვისით.

ფირმა (პროდუქტი/მომსახურება) – სექცია განკუთვნილია კომპანიებისთვის, ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის და ფირმებისთვის, რომლებიც მომხმარებელს თავაზობენ პროდუქციასა და მომსახურებას. იგულისხმება, რომ ფირმა რომელიც რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე, მომხმარებელს თავაზობს უძრავ ქონებასთან, რემონტთან, დიზაინთან, სახლის მოწყობასთან და ა.შ. დაკავშირებულ პროდუქციასა და მომსახურებას.

ამ სექციაში დარეგისტრირებულ ფირმას შეუძლია განათავსოს ფირმის ლოგო, საკონტაქტო ინფორმაცია, ვებ გვერდი, სარეკლამო ტექსტი და მიანიჭოს მას VIP სტატუსი ვებ-გვერდის საწყის გვერდზე. ასევე, შეუზღუდავად განათავსოს თავისი პროდუქციისა და მომსახურების განცხადებები, ასევე ისარგებლოს სხვა მრავალი სერვისით.