-
-კვ.მ.
-

P&D

5-68-670115
თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთი, ჩუღურეთი, უზნაძის ქ.
სხვადასხვა მომსახურება

bina

qiravdeba 1-oTaxiani myudro keTilmowyobili izolirebuli bina italiur ezoSi, damoukidebeli Senoba , damoukidebeli SesaSVLELIt. SVELI WERTILEBI SigniTa. 16 kv. mwtri. mdebareobs TBC bankis saTao ofisis mopirdapire ezoSi(Zveli unvermagi) uznaZis (kamos) quCaze...dagvikavSirdiT 570 509 257 an 568670115

ფასი: 479 ლარი / ცალი