მთავარი / რეკვიზიტები

რეკვიზიტები

რეკლამით სარგებლობისათვის თანხა უნდა გადაიხადოთ მხოლოდ საბანკო გადარიცხვის გზით, უნაღდო ანგარიშსწორებით. 

 

ჩვენი რეკვიზიტებია:

 

შპს „ვესტბილდ“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404893004
ბანკი: საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE03BG0000000517180700