სამშენებლო კომპანია «Pillar Group • პილარ ჯგუფი»
544 44 77 55
თბილისი, ქავთარაძის ქ., სახლი: 19