სამშენებლო კომპანია «New House • ნიუ ჰაუსი»
568 11 31 31
თბილისი, ერწოს ქ., სახლი: 11