სამშენებლო კომპანია «BLOX • ბლოქსი»
205 07 07
თბილისი, ბელიაშვილის ქ., სახლი: 68ა