სამშენებლო კომპანია «BD Palace • ბიდი პალასი»
596 99 00 07
თბილისი, გიორგი წერეთლის ქუჩა, სახლი: 20