მთავარი / უძრავი ქონების შეფასება
-კვ.მ.
     განცხადებები არ მოიძებნა
შეაფასეთ უძრავი ქონების ღირებულება ვებ–გვერდზე place.ge განთავსებული ანალოგიური ქონებების მიხედვით

მიუთითეთ ობიექტის პარამეტრები და დააჭირეთ ღილაკს "შეფასება"

* უძრავი ქონების საშუალო ღირებულება განისაზღვრება ვებ–გვერდზე place.ge–ზე 17:18 21.09.2019 თარიღისთვის განთავსებული ანალოგიური ობიექტების საშუალო არითმეტიკული ღირებულების მიხედვით.