სამშენებლო კომპანია «შპს "მირა"»
577496883
ბათუმი, სახლი: 59