სამშენებლო კომპანია «შპს "თორი"»
568686080
თბილისი