სამშენებლო კომპანია «Private House»
551 75 51 50
თბილისი, ა. წერეთლის გამზ., სახლი: 116