სამშენებლო კომპანია «one construction»
თბილისი, მოსკოვის გამზ., სახლი: 25