სამშენებლო კომპანია «აზიმუტი»
221 11 10
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ., სახლი: 70ბ