Home / Building companies / GBC - საქართველოს სამშენებლო კომპანია
Construction Company «GBC - საქართველოს სამშენებლო კომპანია»
597 08 04 02; 599 999 852
Tbilisi, Ts.Dadiani st., Building: 7 ს/ც ქარვასლა, მე-3 სართული, ოთახი B305