სამშენებლო კომპანია «Diamond Construction»
599 03 03 93
თბილისი, მარაბდის ქ., სახლი: 33