სამშენებლო კომპანია «BB-Balavari»
568990000
ბათუმი, სახლი: 31/37